Sosiologi_Matrikulasi Magister Agribisnis

Posted by: teguh-blog | Tanggal: 2019-08-07 09:01:00 | Kategori : kuliah ,


Partisipasi Masyarakat_S2 Magister Agribisnis

Posted by: teguh-blog | Tanggal: 2019-05-07 10:39:57 | Kategori : kuliah ,


Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Posted by: teguh-blog | Tanggal: 2018-09-05 15:17:56 | Kategori : kuliah ,


Sosiologi Perdesaan

Posted by: teguh-blog | Tanggal: 2019-08-20 09:11:11 | Kategori : kuliah ,


Pemberdayaan Masyarakat dalam Agribisnis

Posted by: teguh-blog | Tanggal: 2019-02-14 09:48:24 | Kategori : kuliah ,


Metode Penelitian Sosial Ekonomi

Posted by: teguh-blog | Tanggal: 2018-02-15 08:37:04 | Kategori : kuliah ,


Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi

Posted by: teguh-blog | Tanggal: 2017-08-28 13:02:24 | Kategori : kuliah ,


Manajemen Resolusi Konflik

Posted by: teguh-blog | Tanggal: 2020-02-04 05:44:48 | Kategori : kuliah ,


Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian

Posted by: teguh-blog | Tanggal: 2018-02-05 09:18:59 | Kategori : kuliah ,


Perubahan Sosial

Posted by: teguh-blog | Tanggal: 2016-09-14 13:28:45 | Kategori : kuliah ,